Business Excellence | Training & Consultancy

Training courses

Telephone skills:

 • Customer friendly communication
 • Successful telemarketing
 • Making appointments
 • Inviting for seminars and open doors
 • Telesales

Salesskills for Top performers:

 • Solution Selling
 • Selling under Pressure
 • Hunting vs Farming skills
 • Questionning Skills
 • Negociation and Closing
 • Handling customer Objections
 • Key Account Management
 • Presentation (and demonstration) techniques

Territory Management, Activity and Portfolio management, Business planning

 

Customer oriented handling and communication (After-sales and Back-office)

 

Coaching Programs

 

Salesmanagement Processes

 

Successfull Bits & Tender Management

 

Change Management

 

Stress Management

 

Time Management

 

Optimal use of Social Media

 

Consulting services

Behoefteanalyse

De consultant van ‘Business Excellence T&C’ komen graag bij u langs om samen met u en uw medewerkers van de personeelsdienst en het commercieel management, de opleidingsbehoeften te achterhalen en te analyseren.

Verkoopsprocessen in kaart brengen
Om de bestaande en nieuwe commerciële medewerkers een duidelijke leidraad te bieden op alle niveau’s (verkopers, coaches, salesmgrs) kunnen we u te helpen om de nodige specifieke verkoopsprocessen eigen aan uw onderneming op te stellen en te bundelen als een ‘charter’. Iedereen weet voortaan ‘Wat? Wie? Hoe? Waar? Wanneer? Hoeveel? …’. Duidelijke richtlijnen, afspraken en maatstaven voor alle commerciële medewerkers.

Misteryshopping
Indien u een duidelijk een objectief beeld wenst te krijgen van de wijze waarop uw klanten de werking van uw binnen en buitendienst ervaren, raden we u onze een sessie misteryshopping aan. Alle positieve en negatieve punten alsook de opportuniteiten om uw service te maximaliseren worden door ons op een getrouwe wijze in kaart gebracht. Dit stelt uw onderneming in de mogelijkheid om snel en accuraat te reageren, en haar imago en marktpositie tijdig veilig te stellen, en op termijn zelfs te versterken.

Persoonlijke interviews
Een maximale samenwerking ‘binnen en tussen’ de verschillende diensten met optimale middelen en processen staan aan de basis van de betere bedrijfsresultaten. Echter loopt dit alles vaak niet zo vlot en vanzelfsprekend als men zich aan de top van de onderneming kan voorstellen. Wij organiseren voor u objectieve en confidentiële interviews met uw medewerkers van de verschillende diensten binnen uw onderneming. Uit deze interviews komen ‘stremmingen en knelpunten’ snel aan het licht; op basis van ons objectief verslag met een clustering van de meest opvallende pijnpunten kan uw organisatie de nodige stappen ondernemen om zo snel mogelijk een optimale werking van mensen, middelen en processen te herinstalleren.

Evaluatie op terrein
Het ideale opleidingtraject wordt voorafgegaan door een reeks evaluatie sessies waarbij een aantal commerciële medewerkers worden gevolgd tijdens hun dagdagelijkse bezigheden en bezoeken in cliënteel. Hierbij dient een goede mix gemaakt van sterke en zwakkere, recente en ervaren medewerkers. De uitkomst van deze fieldbegeleiding wordt een objectief verslag dat aan de basis zal liggen bij het samenstellen van de nodige opleidingsprogramma’s.

Herbruikbare modellen en structuren

In kader van de opvolging en coaching van de opleidingprogramma’s stelt ‘Business Excellence T&C’ op het einde van de commerciële opleidingsprogramma’s eenvoudige en overzichtelijke verkoopsstructuren ter beschikking van uw commerciële medewerkers. Zo krijgen de verkopers, coaches en het salesmanagement, een duidelijke houvast van de aangeleerde modellen en structuren, zodat deze makkelijker worden onthouden en kunnen worden toegepast in cliënteel. Deze duidelijke en eenvoudige structuren kunnen ook worden aangewend alsook als evaluatie-tool van de medewerkers. Zo wordt voortaan het meten van de commerciële communicatie van de verkoopsmedewerkers op een objectieve wijze mogelijk gemaakt.

‘Business Excellence T&C’ est convaincue que les collaborateurs représentent le capital le plus important de l’entreprise. Une formation continuelle offre la meilleure garantie pour un succès durable.

Pour le collaborateur, un tel investissement par l’entreprise représente une motivation supplémentaire. D’une part ‘directement’ par la possibilité de réaliser de meilleurs résultats, mais d’autre part aussi ‘à long terme’ puisque le collaborateur sent que l’employeur est prêt à investir dans sa personne.
Il s’avère que l’investissement en formation est l’un des facteurs le plus
important conduisant à une ‘loyauté’ de la part des collaborateurs!

‘Business Excellence T&C’ est une société de consulting, training et coaching ayant comme objectif d’assister et de développer les activités commerciales de votre entreprise en formant le personnel commercial au moyen de programmes de formation dirigés et faits sur mesure exécutés par des formateurs formés pédagogiquement.

Nos collaborateurs et partenaires ont une grande expérience ayant exercé pendant de longues années des fonctions de cadre commercial dans des entreprises importantes en divers secteurs.

Coaching

Theorie en praktijk worden gekoppeld. Via begeleiding in cliënteel (telefonisch of op het terrein) evalueert de trainer de verkoopsvaardigheden van de commerciële medewerker. salesmgrs) kunnen we u te helpen om de nodige specifieke Er wordt nagegaan of de structuren en technieken die tijdens de voorafgaande classroom sessies werden aangeleerd ook daadwerkelijk worden toegepast in cliënteel.

Tijdens deze sessies wordt er zowel gelet op de verkoopstechnische vaardigheden van de verkoper als op de organisatorische vaardigheden.

Elk telefonisch of fysisch klantenbezoek dat de verkoper tijdens deze sessie voert, wordt samen met de verkoper geëvalueerd en bijgestuurd.

Op het einde van de sessie wordt een individueel evaluatierapport met sterktes en zwaktes per verkoper opgemaakt.

De resultaten van de evaluatie van de verschillende verkoopsmedewerkers kunnen naderhand worden gebruikt om in samenspraak met de klant, bijkomende ‘gerichte’ trainingprogramma’s uit te stippelen, of als onderdeel van de jaarlijkse individuele evaluatiegesprekken.

Par un accompagnement auprès de la clientèle (par téléphone ou sur le terrain), où la théorie est jointe à la pratique, l’entraîneur évalue individuellement les délégués de vente sur l’application des structures et techniques apprises lors de sessions précédentes ‘en classe’. Il est fait attention tant aux prestations d’organisation que des techniques de vente.

Chaque contact clientèle, soit par téléphone ou visite physique, est évalué et corrigé.

Les résultats de l’évaluation des entraîneurs seront ensuite utilisés afin de déterminer, en dialogue avec le client, des programmes de formation supplémentaires.