Business Excellence | Training & Consultancy

About Pascal Pytel

Pascal Pytel

Business owner – BEX Training
   LinkedIn

Education: Master in Far Eastern Business – Pedagogic graduate
Multilingual : Dutch, French, English, Spanish

In addition to his pedagogicall background, Pascal had 16 years of experience in sales, sales management, marketing en telesales, when he became active as independant consultant, trainer & coach.

After his career in sales for XEROX, Pascal became in 2000 trainingmanager for XEROX BeLux, and in 2001 he started his own training academy Business Excellence Training & Consultancy – BEXtraining.

Since 2001 he is preferred trainingspartner for XEROX BeLux, where untill know he delivers all sales and communication training to all salesteams and after sales service employees.

One of his main responsibilities as trainingmanager at Xerox was the creation and implementation of ‘new starters’ programs with as goal to train & coach the new salesmen intensively and develop them into TOPSALESMAN able to sell under pressure.

Of course as independant consultant, Pascal is training and coaching many companies in various market segments, where he helps agents to optimize their salesperformance and up-levelling the salesmargins using tailerod-made training programs.
All his courses focus on the customer and selling under pressure.

In addition to the commercial programs Pascal offers as well trainingcourses for after-sales and back-office employees. His goal is to improve internal communication between the different departments, but also to help the employees to develop their customer oriented communication skills in order to optimize customer satisfaction and optimizing company image.

About BEX Training

Bij ‘Business Excellence T&C’ zijn we ervan overtuigd dat de medewerkers
het belangrijkste bedrijfskapitaal vormen van een onderneming. Een continue vorming van uw mensen biedt alsdusdanig de grootste waarborg voor een blijvend succes van de bedrijfsresultaten.

We geloven ook dat elke (startende) verkoper ‘recht heeft’ op een professionele training dewelke hem zal helpen bij het behalen van zijn ultieme doelstelling: ‘verkopen’. Om even een cliché te gebruiken: ‘Zoals militaire bevelhebbers toch ook geen ongetrainde soldaten naar het front sturen, zo zou een verkoopsorganisatie evenmin verkopers mogen uitsturen in cliënteel vooraleer hen degelijk te hebben opgeleid!’ Geboren verkopers bestaan namelijk niet,… wel communicatieve mensen die professioneel kunnen worden opgeleid tot verkoper. En wanneer deze professioneel opgeleide verkoper zich verder blijvend inzet om zijn prestaties te optimaliseren kunnen we op termijn wellicht spreken over een ‘TOPVERKOPER’.

Een verkoopsopleiding is nooit éénmalige; er dienen op regelmatige basis opvolging, coaching, en herhalingsessies te gebeuren.

Uit herhaaldelijke evaluaties bij onze klanten ‘Business Excellence T&C’ bleek dat de startende verkoper na een degelijke vorming zijn resultaten al snel wist te verhogen met 40% tot 80% binnen de 6 maanden, tot een verdrievoudiging op een termijn van 2 jaar. Dit maakt het verschil tussen de gewone doordeweekse verkoper, en de TOPVERKOPER die zich constant oefent en focussed om steeds opnieuw een TOPPRESTATIE te kunnen neerzetten.

Bestaande verkopers, senior verkopers en salesmanagers hebben natuurlijk ook alle baat bij regelmatige ‘refresh’sessies waarbij hun commerciële vaardigheden worden herhaald en bijgeschaafd.

U verwacht het wellicht niet meteen, te horen van een vooraanstaand traininghuis, dat het succes van een verkoopsopleiding niet alleen ligt aan de ‘inhoud en kwaliteit van de training en de trainer’, maar wellicht evenzeer aan de degelijke implementering van de getrainde structuren en technieken door het sales management. Dit zou ertoe moeten leiden dat men op termijn binnen de onderneming éénlijnige commerciële processen ontstaan en een éénlijnige commerciële taal zal worden gesproken, wat het evalueren coachen en optimaliseren van de commerciële medewerkers mogelijk zal maken.
We raden alle bedrijven dus ten sterkste aan om de aangeleerde verkoopsstructuren op te nemen binnen hun bestaande Sales Management Processen.

Wanneer een bedrijf investeert in training resulteert dit bij zijn werknemers in ‘extra motivatie’. Enerzijds ‘directe motivatie’ door het verhogen van de slaagkansen en het scoren van betere resultaten binnen het onmiddellijk werkdomein; anderzijds ontstaat er ook ‘lange termijn motivatie’ wanneer de werknemer merkt dat zijn werkgever bereid is in hem te investeren.
Investering in vorming blijkt één van de belangrijkste factoren die leiden tot ‘loyauteit’ van de medewerkers!

‘Business Excellence T&C’ is een consulting, training en coachingbedrijf dat
als doelstelling heeft om de commerciële activiteiten van uw bedrijf te ondersteunen en verder te laten ontplooien door middel van ‘doelgerichte en op maat gemaakte’ trainingprogramma’s voor uw commercieel team en back-office medewerkers.

‘Business Excellence T&C’ est convaincue que les collaborateurs représentent le capital le plus important de l’entreprise. Une formation continuelle offre la meilleure garantie pour un succès durable.

Pour le collaborateur, un tel investissement par l’entreprise représente une motivation supplémentaire. D’une part ‘directement’ par la possibilité de réaliser de meilleurs résultats, mais d’autre part aussi ‘à long terme’ puisque le collaborateur sent que l’employeur est prêt à investir dans sa personne.
Il s’avère que l’investissement en formation est l’un des facteurs le plus
important conduisant à une ‘loyauté’ de la part des collaborateurs!

‘Business Excellence T&C’ est une société de consulting, training et coaching ayant comme objectif d’assister et de développer les activités commerciales de votre entreprise en formant le personnel commercial au moyen de programmes de formation dirigés et faits sur mesure exécutés par des formateurs formés pédagogiquement.

Nos collaborateurs et partenaires ont une grande expérience ayant exercé pendant de longues années des fonctions de cadre commercial dans des entreprises importantes en divers secteurs.